Úvod Obchodní podmínky

Obchodní podmínky eshopu

Provozovatel obchodu:

Bedřich Březina - BB Design
Smila Osovského 15/23
674 01 Třebíč
Česká Republika

Živnostenský list vydal Městký úřad v Třebíči
IČO: 47355441
DIČ: CZ7211264522

Číslo účtu: 828435-514/0600 GE Money Bank

1. Všeobecná ustanovení

Kupující učiněním závazné objednávky na webu www.brezinadesign.eu stvrzuje, že akceptuje Obchodní podmínky pro dodávku zboží vyhlášené prodávajícím. Vztahy mezi kupujícím a prodávajícím se řídí těmito obchodními podmínkami, které jsou zároveň pro obě strany závazné.

2. Objednání zboží a služeb

Nabízíme vám možnost nákupu přímo z Vašeho domova, kde můžete nakupovat nonstop. Objednávat si můžete jednoduše a pohodlně pomocí objednávkového formuláře, telefonu, e-mailu či písemně na naši adrese. Předmětem smlouvy je pouze zboží uvedené v kupní smlouvě – objednávce.

Zavazujeme se, že svým odběratelům budeme dodávat jen zboží v perfektním stavu a v souladu se specifikacemi či vlastnostmi obvyklými pro daný druh zboží, vyhovující daným normám, předpisům a nařízením platným na území České republiky. Zároveň řádně vybavené českými návody k obsluze a záručními listy, je-li to pro daný druh zboží obvyklé.

Podmínkou pro naplnění platnosti naší elektronické objednávky je vyplnění veškerých požadovaných údajů a náležitostí uvedených v objednávkovém formuláři. Objednávka je zároveň návrhem kupní smlouvy, kdy samotná kupní smlouva posléze vzniká samotným dodáním zboží. K uzavření kupní smlouvy se vyžaduje formální potvrzení objednávky prodávajícím. V jednotlivých, zejména cenově náročnějších případech, si prodávající vyhrazuje právo k vzniku smlouvy potvrzením objednávky nejlépe osobně nebo telefonicky a úhradu finanční zálohy kupujícím.

V případě, že v průběhu doby, kdy bylo zboží objednáno, došlo k výrazné změně kurzu zahraniční měny nebo ke změně ceny či dodávaného sortimentu ze strany dodavatele, má naše firma právo objednávku po dohodě s kupujícím modifikovat nebo od ní jednostranně s okamžitou platností odstoupit. Stejné oprávnění si vyhrazujeme i v případě, kdy výrobce přestane dodávat objednaný produkt nebo uvede na trh novou verzi produktu popřípadě výrazným způsobem změní cenu produktu.

3. Potvrzení objednávky

Potvrzení objednávky vám zašleme e-mailem, o odeslání zboží budete taktéž informováni e-mailem. V případě nejasností Vás budeme samozřejmě kontaktovat.

4. Zrušení objednávky

Každou objednávku můžete do 24 hodin od potvrzení přijetí objednávky zrušit a to telefonicky či e-mailem bez udání důvodu. Stačí uvést jméno, e-mail a popis objednaného zboží či služby.

5. Doprava

Objednané zboží vám zašleme prostřednictvím přepravní firmy DPD nebo Českou poštou. Cena poštovného je 150,- Kč.

Při objednávce zboží v hodnotě nad 3.000,- Kč včetně DPH, neplatíte poštovné. Vyhrazujeme si právo změny způsobu a ceny dopravy objednaného zboží, je-li to z přeravních důvodů nutné (rozměrnější zásilky, např. lampy Arco - přepravné 490,- Kč).

Při úhradě dobírky jste povinni si vždy vyžádat doklad o zaplacení dobírkové částky, kde bude uvedena částka, která je při dobírce vybírána.
V případě, že bude reklamováno inkaso dobírky a nebude možno doložit doklad o předání peněz ze strany konečného příjemce, nebude reklamace uznána.

6. Dodací lhůta

Dodací lhůta je zpravidla do 1 týdne. O případné delší dodací lhůtě budete předem informováni.

7. Spotřebitelské smlouvy a poučení o právu na odstoupení, práva a povinnosti smluvních stran

V případě, kdy prodej zboží (resp. realizace předmětu plnění) je uskutečněn spotřebitelem na základě smlouvy uzavřené při použití prostředků komunikace na dálku (zejména elektronický obchod na Internetu), má kupující - spotřebitel právo od smlouvy odstoupit do 14 dnů od převzetí plnění. Pouze v případě, pokud by dodavatel nepředal spotřebiteli informace, které je podle § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku povinen předat, činí tato lhůta 3 měsíce od převzetí plnění. Jestliže jsou tyto informace dle ust. § 53 odst. 4 a 5 občanského zákoníku řádně předány v průběhu této tříměsíční lhůty od převzetí plnění, dochází k ukončení tříměsíční lhůty a od té doby běžet lhůta čtrnáctidenní. Spotřebitel však nemůže odstoupit od smluv vyjmenovaných v § 53 odst. 7 občanského zákoníku. Oznámení spotřebitele o odstoupení od smlouvy uzavřené na dálku musí být dodavateli (prodávajícímu) doručeno do skončení lhůty pro odstoupení. Při využití tohoto práva na odstoupení od smlouvy je spotřebitel povinen k řádnému vrácení kompletního zboží (plnění), tj. v původním stavu a obalu, schopné dalšího prodeje, neporušené, se všemi doklady a dokumentací, které byly spotřebiteli dodány. Spotřebitel vrací zboží na adresu dodavatele. Důsledkem odstoupení je povinnost stran vrátit si vše, co podle smlouvy dostaly.  Po odstoupení a řádném vrácení zboží spotřebitelem je dodavatel povinen bez zbytečného odkladu vrátit spotřebiteli částku zaplacenou za zboží, po odečtení nákladů vynaložených prodávajícím na dopravu zboží ke spotřebiteli.

Smlouvu uzavřenou na dálku se spotřebitelem lze zrušit jen za podmínek stanovených občanským zákoníkem (§ 49, § 517 odst.1, § 597, § 623, § 679).

Spotřebitelem ve smyslu shora uvedeném se rozumí zákazník - kupující, který při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti.

V případě potřeby Vám do 14-ti dnů ode dne převzetí objednaného zboží toto nepoužité a nepoškozené zboží vyměníme za jiný druh. Zboží stačí zaslat doporučeným balíkem (ne na dobírku) na naši adresu. Náklady spojené s vyměňováním nese v plné výši kupující.

K mimosoudnímu řešení spotřebiteských sporů z kupní smlouvy je příslušná Česká obchodní inspekce, se sídle Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, IČ: 00020869, web: www.coi.cz

8. Platební podmínky

Zboží je placeno dobírkou,popř. bankovním převodem předem na účet dodavatele. Pouze v ojedinělých případech lze sjednat platbu fakturou. Prodávající si vyhrazuje právo platbu za zboží formou faktury odmítnout!

9. Reklamace a záruka

Případné reklamace vyřídíme k Vaší spokojenosti individuální dohodou s Vámi a v souladu s platným právním řádem. Kupující je povinen zboží po jeho převzetí prohlédnout tak, aby zjistil případné vady a poškození. Případné vady je kupující povinen neprodleně hlásit prodávajícímu. Za vady vzniklé přepravcem neručíme.

Na veškeré zboží se vztahuje zákonná lhůta 24 měsíců, pokud není uvedeno jinak.

Záruka se nevztahuje na vady vzniklé:
a) běžným opotřebením
b) nesprávným použitím výrobku
c) nesprávným skladováním
Postup při reklamaci:

1) informujte nás o reklamaci e-mailem či písemně
2) zboží, popř. vadný díl, zašlete jako doporučený balík (ne na dobírku) na naši adresu
3) do zásilky uveďte důvod reklamace, svou adresu a telefonní kontakt
4) přiložte kopii dokladu o nabytí reklamovaného zboží v našem obchodě
Vaši reklamaci vyřídíme co nejrychleji, nejpozději do 30 dnů od převzetí zboží naší společností.

 

10. Ochrana osobních dat, recyklační poplatky a EET

Firma BB Design - Bedřich Březina se zavazuje, že veškerá svěřená osobní data nesdělí třetím osobám a bude jich využívat výhradně pro svoji potřebu.

Kupující souhlasí s ukládáním tzv. cookies na jeho počítač. V případě, že je nákup na webové stránce možné provést a závazky prodávajícího z kupní smlouvy plnit, aniž by docházelo k ukládání tzv. cookies na počítač kupujícího, může kupující souhlas podle předchozí věty kdykoliv odvolat.

Provozovatel při zpracování osobních údajů postupuje v souladu s následujícími právními předpisy

 • Zákon o ochraně osobních údajů č. 101/2000 Sb.,
 • Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 (dále jen „Nařízení“)
 • Zákon o některých službách informační společnosti č. 480/2004 Sb.
 • Zákon č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, zákon č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, případně v souladu s dalšími právními předpisy

Práva zákazníka v souvislosti s ochranou osobních údajů:

 1. požadovat od Provozovatele přístup k jeho Osobním údajům;
 2. na opravu poskytnutých Osobních údajů;
 3. na výmaz poskytnutých Osobních údajů;
 4. na omezení zpracování Osobních údajů;
 5. podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.
 6. Právo na přenos osobních údajů na jiného správce
 7. Právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů

Veškeré právní vztahy vznikající v souvislosti se zpracováváním Osobních údajů se řídí právním řádem České republiky, a to bez ohledu na to, odkud byl přístup k nim realizován. K řešení případných sporů vzniklých v  souvislosti s ochranou soukromí mezi Účastníkem a Provozovatelem jsou příslušné české soudy.

Ceny svítidel obsahují recyklační poplatek, který je účtován na základě novely zákona o odpadech č.185/2001Sb. Poplatek ve výši 4,- Kč bez DPH je pro svítidla, u kterého delší část nepřesahuje 50cm. Poplatek ve výši 7,50 bez DPH u svítidla s délkou větší než 50cm. Ekologickou likvidace zajišťuje v rámci kolektivního systému firma EKOLAMP.

Podle zákona o evidenci tržeb je prodávající povinen vystavit kupujícímu účtenku. Zároveň je povinen zaevidovat přijatou tržbu u správce daně online; v případě technického výpadku pak nejpozději do 48 hodin.

Vytisknout stránku