Úvod Reklamácie

Reklamácie

Záručná doba je 24 mesiacov od prevzatia kúpeného tovaru spotrebiteľom. Reklamácie je možné uplatniť na adrese: BB Design - ETA, Smila Osovského 15/23, 674 01 Třebíč. Poskytovanie záruky, dĺžka záručnej doby a vybavovanie reklamácií sa riadi príslušnými ustanoveniami Občianskeho zákonníka, zákona na ochranu spotrebiteľa a ďalšími právnymi predpismi, ktoré túto oblasť upravujú

Možnosť vrátenia tovaru

Pri nákupe v e-shope poskytujeme spotrebiteľovi možnosť vrátiť nepoškodený a nepoužitý výrobok v neporušenom obale najneskôr do 14 dní od jeho prevzatia. V tomto prípade bude zákazníkovi vrátená suma za dodaný tovar na jeho účet, popr. zloženkou na adresu.

Rady zákazníkom

Tovar prišiel v porušenom obale

  • tovar nepreberajte alebo spíšte s dopravcom alebo poštou patričný protokol.

Tovar je po vybalení poškodený

  • ihneď nám poškodený diel zašlite späť, popr. jeho opis alebo fotografiu a to najneskôr do 48 hodín od prevzatia a my Vám obratom tento diel zdarma vymeníme za nový.

Tovar sa v záručnej dobe pokazí

  • reklamujte ho v sídle našej firmy:
    BB Design - Bedřich Březina, Smila Osovského 15/23, 674 01 Třebíč, Česká republika

Záruka sa nevzťahuje na chyby spôsobené neodbornou manipuláciou a mechanické závady zavinené zákazníkom.